skip to Main Content

Qui som

El Racó de la Salut
Esther Vilanova Rovira
37623603L
C/ Marcelino Menéndez Pelayo, 13
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

La nostra activitat principal

Dietètica

Les nostres dades de contacte

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD y RGPD

El titular l’informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través de la pàgina web.

El titular, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, prevista en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, reglament de desenvolupament de la LOPD, i en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Principis aplicats

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència:
  El titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals.
 • Principi de minimització de dades:
  El titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la fi o les finalitats necessàries.
 • Principi de limitació del termini de conservació:
  Les dades seran mantingudes mentre duri la nostra relació comercial, mentre Vostè no s’oposi al tractament o ens sigui sol·licitada la supressió de les dades i durant el temps al que l’obliguin les normes legals.
 • Principi d’integritat i confidencialitat:
  Les dades seran tractades de manera que la seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.

Per a què usarem les seves dades?

El Racó de la Salut en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals es recullen a través de la pestanya d’informació i contacte del lloc web, i amb caràcter general, les seves dades personals seran utilitzats per a poder relacionar-nos amb Vostè i prestar-li els nostres serveis i l’adquisició dels nostres productes.

També poden ser utilitzats per a enviar-li publicitat, ofertes i promocions dels nostres productes.

Qui tindrà coneixement de la informació sol·licitada i com seran protegits aquestes dades?

Únicament les persones que treballin en la nostra empresa, i que estiguin degudament autoritzades podran tenir accés a la informació que li sol·licitem. De la mateixa manera poden tenir accés de les dades imprescindibles, aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-los els nostres serveis (seria el cas típic de les dades bancàries per a enviar rebuts). I també aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals en compliment de la llei (en el cas de l’Agència Tributària per exemple).

Com protegim les seves dades?

La nostra empresa manté actualitzada una política de Protecció de Dades, mitjançant controls periòdiques i auditories anuals.

Transferència internacional de dades

Les seves dades no seran transferides.

Quins són els seus drets en relació amb la protecció de dades?

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades pel mateix so certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats i comunicant els canvis a l’empresa.

Vostè té la facultat d’exercir els seus drets recollits en la llei i el reglament, que són d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició (drets ARCO), així com el dret a la portabilitat i a l’oblit.

Podrà exercir els seus drets mitjançant sol·licitud escrita, bé per correu ordinari, bé per correu electrònic, juntament amb una fotocòpia del seu DNI.
Més informació sobre els drets a la protecció de dades, els pot trobar en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es

Pot retirar el seu consentiment posteriorment?

En qualsevol moment pot dirigir-se a la nostra empresa expressant el seu canvi d’opinió.

On puc formular una reclamació si no em considero degudament atès?

Pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, bé en la seva pàgina web www.agpd.es, bé en la seva adreça postal en c/ Jorge Juan 6 28001-Madrid, o via telefònica en els telèfons 901.100.099 i 91.266.35.17.

Drets de propietat intel·lectual

El Racó de la Salut és titular de tots els drets d’autor i propietat intel·lectual i industrial, know-how i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials del lloc web, sense el consentiment previ i per escrit.

Acceptació i consentiment

Com a usuari del lloc web, declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i accepta i consent el tractament per part del Titular en la forma i finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Back To Top